Επίλυση Ροχαλητού

Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ροχαλητού βασίζεται στην κατασκευή, εφαρμογή και χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένων ενδοστοματικών συσκευών που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν ανοιχτό τον αεραγωγό κατά τον ύπνο.

Επίλυση Ροχαλητού

Title:

Description:

Επίλυση Ροχαλητού

Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ροχαλητού βασίζεται στην κατασκευή, εφαρμογή και χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένων ενδοστοματικών συσκευών που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν ανοιχτό τον αεραγωγό κατά τον ύπνο.

Οι ενδοστοματικές συσκευές είναι άνετες και εύκολες στην τοποθέτηση και χρήση και η θεραπεία με αυτές είναι μη επεμβατική και πολύ αποτελεσματική. Επίσης, έχουν μικρό μέγεθος και είναι ευκολότερη η μεταφορά τους. Για αυτούς τους λόγους, η ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία με ενδοστοματικές συσκευές είναι πολύ θετική. Οι ενδοστοματικές συσκευές τοποθετούν και σταθεροποιούν την κάτω γνάθο, τη γλώσσα, τη σταφυλή και τη μαλθακή υπερώα σε θέσεις που δεν εμποδίζεται η δίοδος του αέρα με αποτέλεσμα να αναπνέει άνετα και φυσιολογικά ο ασθενής κατά τον ύπνο. Υπάρχουν πολλοί τύποι ενδοστοματικών συσκευών. Η επιλογή της κατάλληλης ενδοστοματικής συσκευής κρίνεται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά της στοματικής κοιλότητας του ασθενή.

Γενικά, η χρήση τους είναι απολύτως ασφαλής για την πλειονότητα των ασθενών που ροχαλίζουν. Εξαίρεση αποτελούν ασθενείς που εμφανίζουν πόνο και δυσλειτουργία των κροταφογναθικών διαρθρώσεων (αρθρώσεων της κάτω γνάθου). Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότερες ενδοστοματικές συσκευές μετακινούν την κάτω γνάθο για να διευρυνθεί ο αεραγωγός, γεγονός που μπορεί να επιτείνει τον πόνο και τη δυσανεξία για αυτή την κατηγορία ασθενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δυσλειτουργίας από τον οδοντίατρο και στη συνέχεια να χορηγηθεί η ενδοστοματική συσκευή.

© 2024 Anastasios Rammos, All Rights Reserved.

Powered By Digital Agency, Web Design Studio, eSHOP B2B, Athens, London